Algemene voorwaarden van Belnautic bvba

Versie 12/2017

Toepassing van deze algemene voorwaarden
De volgende voorwaarden regelen de commerciële en juridische relaties tussen Belnautic bvba, verhuurbedrijf van de boot “Ambiorix” (onder Belgische vlag) met skipper (kapitein), en de klant, die een boottocht met deze boot, gestuurd van een door Belnautic benoemd skipper, boekt.  Belnautic is eigenaar van “Ambiorix”, een Hollands staalromp jacht.

Besturing van het vaartuig
De boot wordt bestuurd door een skipper met certificaat voor pleziervaart (voor gewoon de zaakvoerder van Belnautic bvba of zijn echtgenote) in opdracht van Belnautic.  De skipper heeft het commando aan boord, alle passagiers moeten zijn instructies naleven, vooral in zaken van veiligheidsregels en bij manoeuvres van de boot.

Veiligheidsreglement
Varen, met lage snelheid, op de binnenwateren in België, Frankrijk, Nederland, bij goed weer, en met een technisch hoogwaardig jacht, zoals “Ambiorix”, is een vrijetijdsbesteding met een relatief laag risico.  Desalniettemin moeten alle opvarenden zich aan enkele regels houden, om ongevallen te voorkomen:

 • Het is verboden aan boord te roken.  Bovendien zijn desbetreffende waarschuwingen en verboden in havens of andere scheepvaart installaties ook na te komen.
 • Instructies van de skipper zijn door de opvarenden na te leven, in het bijzonder bij manoeuvres van de boot tijdens het sluizen, aanmeren, hulp aan andere schepen of andere kritische situaties.
 • De passagiers moeten zich met voorzichtigheid aan boord verplaatsen, om ongevallen en schade te voorkomen.
 • De reddingsvesten, die zich aan boord onder handbereik bevinden, zijn op verzoek van de skipper of bij het sluizen en andere manoeuvres te dragen.  Voor niet-zwemmers, raden we aan het reddingsvest altijd buiten op de boot te dragen.
 • Ouders houden toezicht op hun kinderen.
 • Leunen over de reling is verboden.
 • Onbevoegd hanteren aan de technische uitrusting van de boot (stuur, anker, touwen, motorruimte, etc.) is niet toegestaan.
 • Het zwemplateau aan de achtersteven van de boot mag alleen worden gebruikt, als de motor stilstaat, met reddingsvest en toelating van de skipper.
 • Wees extra voorzichtig met alcohol.  Passagiers onder invloed van alcohol zijn zelf aansprakelijk voor hun mogelijke ongevallen en blessures.
 • Bij slecht weer (b.v. onweer, storm) blijven de passagiers binnen boord.
 • De keuken en keukengereedschappen worden alleen door de bemanning gebruikt.  Drankjes en eten worden op aanvraag door de bemanning bezorgd.
 • Excursies aan wal (sightseeing, etc.) en gebruik van fietsen zijn op eigen risico.
 • Deze opsomming van risico’s is niet bedoeld als een uitputtende lijst; afhankelijk van de risico situatie, kan de skipper verdere maatregelen bepalen, waaronder het verlaten van het jacht of de annulatie van de reis.

Verzekering en burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Belnautic bvba, de verhuurder met skipper, heeft een omniumverzekering “alle risico’s” voor de boot “Ambiorix”.  De passagiers zijn daarmee verzekerd tegen aansprakelijkheid voor derden.  Grove nalatigheid of opzettelijk handelen zijn niet verzekerd, zodat hier de passagiers zelf aansprakelijk blijven.  Ook fysieke schade door het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften (zie paragraaf veiligheidsreglement), wordt door de klant zelf gedragen.  Belnautic adviseert de passagiers hun familiale verzekeraar te contacteren voor een eventuele reisverzekering.

Boeking van een reis met het jacht “Ambiorix”
Belnautic bvba, charterbedrijf van de boot “Ambiorix” met skipper, maakt een schriftelijk reisvoorstel aan de klant, met beschrijving van de reisroute, de reistijd (duur, begin- en eindtermijn), de dienstverleningen, de prijs en de betalingsvoorwaarden.  De algemene voorwaarden van Belnautic bvba, in de laatste versie, zijn van toepassing en worden aan de offerte bijgevoegd.
De reis wordt beschouwd als geboekt, als de klant de reisofferte schriftelijk heeft bevestigd en het voorschot aan Belnautic, binnen de gestelde termijn, overgemaakt heeft.  Als er binnen de 5 dagen na schriftelijke bevestiging van de offerte geen betaling is ontvangen, wordt de boeking als niet gebeurd beschouwd.

Saldo betaling
De volledige prijs (saldo na voorschot) voor de geboekte jachtreis moet, zoals op de offerte vermeld, uiterlijk 21 dagen voor het begin van de reis, op de bankrekening van Belnautic bvba zijn ontvangen.  Daarzonder heeft Belnautic het recht de reservering van de reis te annuleren, zonder terugbetaling van het voorschot.  Alle extraatjes, die niet in de offerte vermeld zijn, moeten aan het einde van de reis contant door de passagiers worden betaald.

Wijziging van de reservering en annulatie
Belnautic controleert omboekingsvereisten op haalbaarheid en zoekt naar alternatieve oplossingen.  Belnautic zal een alternatieve termijn voor de reis of een alternatieve reis van dezelfde duur voorstellen.  Als de klant dit voorstel niet binnen de 5 dagen aanvaardt, wordt de reis beschouwd als geannuleerd door de klant, en Belnautic heeft het recht de betaalde bedragen als schadevergoeding in te houden.
Als de reis niet kan plaatsvinden, als gevolg van overmacht, beperkingen van de navigatie (b.v. hoog- of laagwater), ziekte van de skipper, of andere omstandigheden buiten de wil van Belnautic, stelt Belnautic een alternatieve reistermijn voor.  Als de klant deze alternatieve termijn niet aanvaardt, zou Belnautic de reeds betaalde bedragen terugbetalen en de reis is geannuleerd in wederzijdse overeenstemming en zonder schadevergoeding.

Klant daagt niet op voor de reis
Als de klant op de dag van vertrek niet opdaagt, wordt dit van Belnautic als annulatie van de reis door de klant beschouwd.  De betaalde bedragen worden door Belnautic als schadevergoeding ingehouden.  Belnautic adviseert trouwens dat de klant een annulatieverzekering met zijn verzekeringsmaatschappij afsluit.

Verbreking van de reis
Als de klant de boot gedurende de reis verlaat, wordt dit beschouwd als verbreking van de reis en de betaalde bedragen worden door Belnautic ingehouden.  Als Belnautic zich genoodzaakt ziet de reis te verbreken, wegens onaanvaardbaar gedrag van de passagiers, met name minachting van de veiligheidsregels, opzettelijke beschadiging aan de boot of de inrichting, etc. wordt het betaalde reisbedrag van Belnautic ingehouden.  De reis is in dit geval geannuleerd zonder schadevergoeding aan de klant en passagiers.

Gebruik van de bootinrichtingen en teruggave
De klant en zijn mede-opvarende (passagiers) verplichten zich de bootinrichtingen “als goede huisvader” te gebruiken.  Om beschadigingen en schrammen aan de inrichting te voorkomen, raad Belnautic aan, om sportschoenen te gebruiken en geen scherpgekante accessoires te dragen.  als de klant tekortkomingen (b.v. verstopping van de sanitaire inrichting) vaststelt, brengt hij de skipper onmiddellijk hiervan op de hoogte, om een reparatie te kunnen uitvoeren en gevolgschade te vermijden.  In overeenstemming met de reisofferte, stelt Belnautic een set beddengoed, baddoeken en toiletartikelen ter beschikking.  Het schoonmaken van de cabines gebeurt door Belnautic aan het einde van de reis, gedurende de reis zijn de passagiers zelf voor hun cabines verantwoordelijk.

Gebruik van fietsen
Voor de passagiers staan 2 e-bikes ter beschikking.  Het gebruik van de bikes gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.  Als een passagier zijn eigen fiets wenst mee te brengen, moet dit op voorhand met Belnautic afgestemd worden, vanwege de beperkte ruimte op de boot.

Huisdieren aan boord
Een huisdier meebrengen is een uitzondering en is enkel toegestaan naar schriftelijke toestemming van Belnautic.  Het huisdier mag in geen geval in de binnenruimtes van het jacht komen.  De klant brengt de nodige slaapgelegenheid voor het huisdier mee en is aansprakelijk voor mogelijke schade door het huisdier.  Belnautic vraagt een supplement van 100 € / reis voor een huisdier aan boord.

Kledij en waardevolle voorwerpen aan boord
Belnautic adviseert sportieve kledij, aangepast aan buitenactiviteit en aan soms wisselvallig weer.  Schoenen met zachte, antislipbuitenzool zijn een aanrader om uitglijden te voorkomen.  Zachte bagagekoffers (type sporttas) zijn te verkiezen boven harde koffers vanwege minder gevaar op krassen.  Belnautic is niet aansprakelijk voor waardevolle voorwerpen, die door de passagiers mee aan boord gebracht worden.

Aantal passagiers per reis
Belnautic tekent een overeenkomst “charter met skipper” met één klant voor een reis met de boot “Ambiorix”.  Deze klant is verantwoordelijk voor de betaling van de reis en mogelijke supplementen.  De klant heeft de mogelijkheid tot 3 medeopvarende voor de reis mee aan boord te brengen.  2 dubbele cabines voor maximum 4 passagiers, volgens de gekozen formule, staan ter beschikking.  Bovendien staan een aparte badkamer met douche en een aparte WC in het voorste gedeelte van de boot uitsluitend voor de passagiers ter beschikking.

De naam, het adres en het geboortedatum van elke passagier moeten samen met de reisreservatie meegedeeld worden.  Belnautic aanvaardt geen opvarenden, die niet op de passagierslijst van de geboekte reis staan.

Reisroute
De reisroute wordt bij de boeking afgesproken en is een realistische beoordeling in het kader van de voorziene reisdagen.  Ad hoc veranderingen van de reisroute wegens navigatiemoeilijkheden (b.v. lange wachttijden aan sluizen, scheepvaartbeperkingen, weersomstandigheden, etc.) of wegens vertragingen bij landexcursies, etc. zijn niet uit te sluiten.  Belnautic is niet aansprakelijk voor deze soort van vertragingen of veranderingen gedurende een reis, de reisduur maakt het primair criterium voor de prestatie van Belnautic uit.  Als voor technische redenen Belnautic zich genoodzaakt zou zien, de reis af te korten of te verbreken, betaald Belnautic pro rata temporis van de niet gevaren dagen het reisbedrag aan de klant terug.  Andere vorderingen tot schadevergoeding worden in dit geval niet van Belnautic aanvaard.

Operatieve kosten van de boot en andere kosten
Alle operatieve kosten i.v. met de boot (skipper en zijn echtgenote, brandstof, elektriciteit, waterverbruik, verzekering van de boot) en andere kosten i.v. met de scheepvaart (havengeld, vignetten, etc.) zijn in het reisbedrag inbegrepen.

Reclamaties
Reclamaties van alle soorten moeten onmiddellijk aan de skipper vermeld worden, zodat Belnautic naar oplossingen kan zoeken en implementeren.  Klachten na de reis zijn overbodig.

Rechtspleging bij geschillen
Bij geschillen is enkel de rechtbank van Halle-Vilvoorde, België bevoegd.  Alle geschillen worden behandeld in Nederlandse taal.  De algemene voorwaarden van Belnautic zijn in Nederlandse taal gestipuleerd, in geval van dubbelzinnigheid bij de vertaalde versie is de Nederlandse versie bindend.

—————– Belnautic bvba, December 2017 ——————-

conny46h. NL AGB